Kokemukseni rakennusalalla olen hankkinut työskenellessäni useissa eri rakennusalan työtehtävissä vuodesta 2006 lähtien.

Vuosien varrella osaamiseni karttui ja rohkenin perustaa oman yrityksen .Hyvin pian töiden lisääntyessä tarvitsin itselleni luotettavan yhteistyökumppanin.

Aloitin yhteistyön rakennusliike  Juha Rissanen Oy:n kanssa ja jo usean vuoden ajan olemme tehneet kaikki urakat tiivissä yhteistyössä. Yhteistyötä tehdessämme on osaamisalueemme huommattavasti laajempi ja voimme ottaa vastaan suurempia rakennusurakoita.

Erikoisosaamiseni on kosteiden tilojen remontointi. Minulla on VTT:n vesieristyssertifikaatti. Mutta ammattitaitoni ulottuu myös huoneistojen kokonaisvaltaiseen  kunnostukseen ja muihin rakennusalan tehtäviin.

Minulla ja Juha Rissasella on tänä päivänä apunamme tarpeen mukaan kuudesta kahdeksaan työntekijää. Tämä mahdollistaa luonnollisesti suurempien urakoiden vastaanottamisen - jopa omakotitalot perustuksista lähtien. Apunamme on aina lisäksi muu laaja yhteistyöverkostomme kuten esim. sähkö- ja putkimiehet.

Luotettava yhteistyöverkostomme mahdollistaa myös säännöllisen oman osaamisen kehittämisen.

-Mari Nurminen-